Xe đạp ‘tiến hóa’ ra sao trong 200 năm qua?

Home » Xe đạp ‘tiến hóa’ ra sao trong 200 năm qua?Thuở ban đầu, xe đạp làm bằng gỗ và… không có bàn đạp. Xe đi bộ – “ông tổ” xe đạp Đầu thế kỉ 19, Nam tước Đức – Karl Freiherr von Drais lên ý tưởng phát minh một phương tiện dùng sức người giúp ông … Đọc tiếp Xe đạp ‘tiến hóa’ ra sao trong 200 năm qua?